We have moved to a new Sailfish OS Forum. Please start new discussions there.
2

For Jolla users in Poland [off-topic]

asked 2017-01-01 16:03:40 +0300

tuniek gravatar image

I'm looking for Jolla One users from Silesia region .... or from Cracow ...

edit retag flag offensive reopen delete

The question has been closed for the following reason "question is off-topic or not relevant" by molan
close date 2017-02-02 14:05:25.195006

Comments

1

I'm from Warsaw but maybe can help you.

atlochowski ( 2017-01-01 22:16:11 +0300 )edit
1

Gdańk can help to ;)

Bury ( 2017-01-02 12:14:46 +0300 )edit

dzieny :) :)

tuniek ( 2017-01-02 15:11:42 +0300 )edit

3 Answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-01-01 19:59:39 +0300

Wickedsten gravatar image

here is on from Wroclaw if you wish.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

There are at least 3 more including me in the city. :-)

piero ( 2017-01-06 01:25:43 +0300 )edit
0

answered 2017-01-02 13:33:58 +0300

Marius gravatar image

ja jestem okazjonalnie z Katowic/Krakowa:-)

edit flag offensive delete publish link more

Comments

jakbyś był w okolicy to dałoby radę sprawdzić czy moje (nowe) baterie się u Ciebie ładują? Podejrzewam, że niestety telefon już mi definitywnie umiera ...

tuniek ( 2017-01-02 15:14:16 +0300 )edit

Kupiłeś te z allegro? Właśnie ktoś tutaj znalazł je i ciekawe, że u nas pojawiły się "oryginalne". Z tego co wiem, to żaden zamiennik baterii nie zwraca poprawnej wartości temperatury baterii. Warto sprawdzić, czy te z alle działają.

Bury ( 2017-01-02 18:38:09 +0300 )edit

@Bury mam generalnie 4 baterie. dwa oryginalne oryginały, jedną do htc desire 310 i jedną tą z allegro. Porównywałem w csd oryginał z tym z allegro i wydaje mi się, że wsio jest ok ... Telefon nie ładuje mi poprawnie żadnej baterii. Z żadną z ładowarek. Jedną naładuje do 45 procent inną do 50 inną do 15 a ostatnią to już nie wiem. I w zasadzie reguły nie ma ... Czasem którąś z nich naładuje do 100 ... Najpierw myślałem, że zajechałem oba oryginały. Teraz wydaje mi się, że to w telefonie coś jest spieprzone.

Acha ... htc i tą z allegro kupiłem po tym jak mi się wydało, że zajechałem dwa oryginały.

tuniek ( 2017-01-02 21:57:18 +0300 )edit
0

answered 2017-01-02 14:17:59 +0300

Slawek gravatar image

Puławy ;-)

edit flag offensive delete publish link more

Question tools

Follow
2 followers

Stats

Asked: 2017-01-01 16:03:40 +0300

Seen: 430 times

Last updated: Jan 02 '17