We have moved to a new Sailfish OS Forum. Please start new discussions there.
2

Estonian translation, help needed

asked 2017-03-15 13:00:41 +0300

werdinand gravatar image

updated 2017-05-13 12:59:53 +0300

I would like to finish Estonian translation and there are couple of expression I would like to discuss. Since they are language specific I will use Estonian.

Milline oleks järgnevatel juhtudel parim vaste?

 • Ambience - õhkkond, meeleolu, keskkond, ... ?
 • Kustutamise jms taimerid, näiteks "deleting in x seconds". Kuna numbrid ja sekundid on eraldi stringides ja neid ei saa seetõttu käänta, siis pakuks välja variandi "kustutamiseni x sekundit".
 • Swipe - libista, viipa, nihuta, ... ? Viipamine tundub mitte kontaktse tegevusena, umbes nagu ekraani kohal lehvitamine, selle poolest oleks "libista" parem, aga äkki on mõni veel parem variant?
 • -ing-lõpulised tegevused, deleting..., searching... - neid saab tõlkida mina-vormis "kustutan...", "otsin...", sest telefon ilmselt sellega tegelebki, või siis umbmääraselt "kustutamine...", "otsimine...".
 • Eelmise punkti jätk, helistamise alguses "Dialing..." - helistan, valin, helistamine, valimine? "Ringing..." - kutsub? Kuskil esineb veel string "Ending call..."

EDIT:

 • Enable STUN binding discovery
 • Lock screen, launcer, home - tore oleks kui leiaks mingi nimed neile, mis omavahel ka hästi sobiks.

EDIT 13.05.2017: Varasemad asjad on praeguseks tõlgitud (iseasi, kas jäädavalt või läheb mõni veel muutmisele) ja üldiselt hakkab kogu värk lõpule jõudma, aga mõned komistuskivid on veel jäänud.

 • Provisioning - selgituseks on antud: Inform the server that device can insure requested provision settings (device lock, ...). Tõlkimist vajab muu hulgas ka näiteks: Your account needs provisioning
 • fixed dialling - teistelt tootjatelt leidsin interneti abiga variandid "määratud numbrid" ja "lubatud valiknumbrid". Tegu siis sellega, kui saad helistada ainult varem kindlaks määratud numbritele. Kas on mingi kolmas parem variant või valida kulli ja kirja viskamisega üks nendest?
 • VPN - kui kellelgi on kogemusi, siis oleks abiks, sest terve VPN-i osa vajab networkingu all tõlkimist. Ei taha päris otse- või toortõlkeid tegema hakata, sest VPN-iga kogemused on mul puudulikud.
 • võib ka ülejäänud veel tõlkimata asjadele vasteid pakkuda :)

Kui leian veel küsitavusi, siis lisan need siia juurde.

edit retag flag offensive close delete

3 Answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-03-15 19:21:59 +0300

salarelv gravatar image
 1. Ôhkkond
 2. Sobib pakutud variant
 3. Tômba paremale
 4. Kustutan, helistan
 5. Valin, kutsub, lôpetan
edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2017-03-16 07:25:37 +0300

jorma202 gravatar image

ambience - miljöö

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2017-05-04 09:56:15 +0300

jemm gravatar image

updated 2017-05-04 10:06:03 +0300

 1. Meeleolu
 2. Jah, see on hea variant - kustutamiseni x sekundit
 3. Kuigi viipa on mittekontaktne, siis kõlab ta neist kõige paremini
 4. Kindlasti mina-vormis: kustutan, helistan, salvesta, seadistan, pildistan
 5. Helistan, kutsub, lõpetan
 6. Luba STUN tuvastus või pigem isegi Luba STUN kasutus
 7. Kodu, käivitaja, lukustuskuva - aga kokku nad ei kõla üldse
edit flag offensive delete publish link more
Login/Signup to Answer

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2017-03-15 13:00:41 +0300

Seen: 302 times

Last updated: May 13 '17