Ask / Submit
7

S-mobiili versio 1.19

asked 2017-04-05 15:51:02 +0300

raa gravatar image

updated 2017-04-05 18:51:08 +0300

Rikujolla gravatar image

Kun imuroin APTOIDE-STORE:sta tämän uusimman version 1.19 niin asennettaessa version päälle tulee ilmoitus: X Sovellusta ei asennettu
eikä mitään muuta ja asennus keskeytyy ? Kaikki aikaisemmat S-Mobiili versiot ovat asentuneet ilman mitään murheita, mutta uusin versio sisälmää mobiilitunnistamisen, jolloin tunnuslukuja(S-Pankki) ei enää tarvita. Olisiko tällä jotain tekemistä asian kanssa ?

Oma Sailfish versioni on 2.1.0.11

edit retag flag offensive close delete

Comments

I retagged as a question instead of how-to. I still have a version 1.18 via Play Store. Thanks for a hint of possible problems if upgrade is needed.

Rikujolla ( 2017-04-05 18:58:57 +0300 )edit
1

For me 1.19 works in Jolla C but not in JTab. In tablet 1.18.1 is latest that works. Both has EA 2.1.0.11.

japsi ( 2017-04-06 03:44:54 +0300 )edit

I updated my app to version 1.19 from Google Play Store. It works fine with Jolla C. Which phone do you have?

Rikujolla ( 2017-04-06 16:47:43 +0300 )edit

My Jolla is just Jolla not Jolla C !

raa ( 2017-04-06 23:38:08 +0300 )edit

When I try to install 1.19 from Google Play Store,, answer is "Installed" or You have no devices ?

raa ( 2017-04-07 11:07:14 +0300 )edit

3 Answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-05-01 20:45:02 +0300

Melker Narikka gravatar image

Itsekin olen törmännyt samaan ongelmaan. Pienen tutkimistyön tuloksena näyttää siltä, että se Alien Dalvikin versio, joka tässä luurissa on, ei tue tuon 1.19 APK:n käyttämää allekirjoitusalgoritmia.

http://stackoverflow.com/questions/33149140/play-store-cant-install-app-error-code-103#34875983

Tätä ei käyttäjä näyttäisi voivan ratkaista. Joko Alien Dalvikiin pitäisi saada päivitys, tai sitten S-ryhmän pitäisi käyttää toista algoritmia paketoidessaan.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Jolla C:ssä tämä näyttäisi olevan ratkaistu. Ainakaan siitä ei ole löytynyt ilmoitusta vastaavasta ongelmasta. Tuleekohan tämä koskaan Jolla 1 kohdalla korjaantumaan. Ei taida olla ko luuri kenenkään prioriteettien kärjessä.. Aptoide help team vastasi tähän ketjuun, onkohan tämän lukenut myös Jollan tai sailfishin kehitystiimit?

Kaletrix ( 2017-05-02 07:16:21 +0300 )edit
1

answered 2017-04-06 15:26:31 +0300

raa gravatar image

Aptoide Help (Aptoide) Apr 6, 11:08 WEST Dear Raa,

Thank you for contacting the Aptoide Help Team.

We were able to reproduce the issue on a Jolla device, however the application works on several other non-Jolla devices.

As such, this seems to be an issue related to Sailfish OS and you should contact Jolla for support regarding this.

Best regards, Aptoide Help Team

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2017-05-18 11:22:42 +0300

raa gravatar image

Alien Dalvikin versio, joka tässä luurissa on, ei tue tuon 1.19 APK:n käyttämää allekirjoitusalgoritmia

===================================================== VOISIKO SAILFISH_SUPPORT_TEAM ottaa kantaa tähän ?????????

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Voisiko joku laittaa tämän edes toivomuslistalle.

ska ( 2017-06-18 16:50:43 +0300 )edit
Login/Signup to Answer

Question tools

Follow
2 followers

Stats

Asked: 2017-04-05 15:51:02 +0300

Seen: 910 times

Last updated: May 18