112 Suomi - should Jolla cooperate with Digia? Will Digia ignore SailfishOS again?

asked 2020-04-22 13:25:14 +0300

ari.jarvio gravatar image

updated 2020-04-23 15:19:53 +0300

https://www.112.fi/ajankohtaista/uutiset/2/0/112_suomi_-mobiilisovellusta_kehitetaan_poikkeusolojen_tiedottamiseen_ja_muuhun_viranomaisviestintaan_79561

Laitoin linkin, joka johtaa Digian 112 Suomi -sovelluksen sivulle. Digia tiedotta 112 Suomen saavan pian merkittävän päivityksen. Digia tekee Hätäkeskuslaitoksen kanssa yhteistyötä. Pelkään pahoin, että Digia sivuuttaa jälleen Suomen Sailfish-käyttöjärjestelmän käyttäjät. Sillä www.112.fi sivustolla on kerrottu koskien Jollaa, että "niissä sovellusta ei enää päivitetä". Joten toivon Jollan tekevän yhteistyötä 112 Suomi -sovellusta ylläpitävän Digian kanssa. Voisiko Jolla-yhtiö olla niin kiltti, että tekisitte Digian kanssa yhteistyötä?

Lisäys: Minusta Jollan olisi yhtiönä muutenkin hyvä nähdä vaivaa Suomessa (ja tietysti muuallakin) ja markkinoida itseään kuten kilpailijansakin. Ilman näkyvyyttä ja lähinnä Sailfish-yhteisöä varten toimiminen tulee pitämään Jollan aina piilossa.

I added a link that leads to Digias 112 Suomi app page. Digia informs that 112 Suomi shall receive soon major update. Digia cooperates with Finnish ERC institute. But I'm afraid they will ignore SailfishOS users in Finland again. Because there has been written in www.112.fi web page about Jolla devices that they will not update 112 Suomi app anymore. So I wish Jolla would cooperate with Digia that maintains 112 Suomi app. Would Jolla cooperate with Digia, please?

Addition: In my opinion Jolla should be more active also in Finland (and of course everywhere,too) as Jollas rivals are. Without visibility and working mostly for Sailfish community will always keep Jolla out of sight.

edit retag flag offensive close delete

Comments

3

Yes indeed. Digia is a finnish company and bought Qt from Nokia. Qt is handled now by Qt Group as some kind of spin off from Digia.Yes this iqnorance stinks. Money and shit talk ...

Directly spoken it's criminal to have a non-working 112 Suomi app in Jolla Store.

N9Sailfish ( 2020-04-22 13:56:49 +0300 )edit

Indeed, I wonder why Digia bully us

ari.jarvio ( 2020-04-22 14:04:50 +0300 )edit

I always hear that there are so few SailfishOS uses and there are anyway no Jolla phones anymore. Funny that many of my Finnish work mates have SailfishOS phones...it's not because of my advertisement...and yes I'm not working for Jolla. Sad story for Digia...but I hear only good things from Qt ;-) they seem to do well now.

Marti Masa K ( 2020-04-22 21:47:46 +0300 )edit

Ask them to.open source the app - it is written in Qt, right... ;)

zlutor ( 2020-04-23 20:05:52 +0300 )edit

I think that 112 Suomi app is written with ReactNative begining of version 2.0 and ReactNative hasn't have currently support for Sailfish. So probably Sailfish support for ReactNative is needed for that.

Vesa.S ( 2020-04-24 00:15:52 +0300 )edit